Actueel

21-2-2017 SKJ zoekt leden-beroepsgenoten jeugdzorgwerkers voor haar tuchtcolleges

12-7-2016 Denk mee over nieuwe richtlijn voor jeugdhulp en jeugdbescherming

11-7-2016 Uitnodiging Oefenplatforms Kwaliteitskader Jeugd

28-6-2016 Oprichting functiegroep Jeugd binnen de BPSW

9-6-2016   De BPSW biedt begeleide intervisie aan

21-4-2016  Nu online: Richtlijn ADHD voor jeugdhulp en jeugdbescherming

14-3-2016  Nu online: Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

3-3-2016    Doe mee aan de enquete over Richtlijnen en maak kans op boekenbon

15-2-2016  Nu online: Richtlijn Middelengebruik voor jeugdhulp en jeugdbescherming

26-1-2016   Masterclasses werken met richtlijnen bij de  BPSW- school

25-1-2016   Nu online: Richtlijn Samen met ouders en jeugdigen beslissen over passende hulp

2-11-2015   NVMW heet nu BPSW

19-10-2015 Richtlijn Residentiële jeugdhulp voor jeugdhulp en jeugdbescherming online

28-9-2015   Met richtlijnen juist wel het goede doen

17-09-2015 Kennis over goede pleegzorg: nu verzameld in de richtlijn

23-07-2015 Programma Jaarcongres NVMW / BPSW 2015

23-07-2015 Vooraanmelden beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming van start

21-07-2015 Richtlijn Scheiding en problemen van jeugdigen online

13-07-2015 Nieuwe naam voor NVMW definitief: Grand départ de BPSW!

13-07-2015 Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming - Filmpje /verslag 28 april 2015

07-07-2015 Richtlijn Multiprobleemgezinnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming online

10-06-2015 Richtlijn Uithuisplaatsing en Richtlijn Crisisplaatsing nu online

21-04-2015 Position paper jeugdartsen: De jeugd gezond houden

14-04-2015 Nieuwe naam voor NVMW: BPSW

13-04-2015 Rechtsbijstandverzekering voor jeugdzorgwerkers beschikbaar bij NVMW-lidmaatschap

07-04-2015 Uitnodiging bijeenkomst Jeugdpoort: De professional aan zet na de transitie

02-04-2015 Beroepscode Jeugdzorgwerker behoeft geen aanpassingen bij verbreding jeugdzorg

25-3-2015  Nu online: Richtlijn Stemmingsproblemen in de jeugdhulp

10-03-2015 Lezingcyclus sectie Jeugdzorg: de Richtlijnen Uithuisplaatsing & Crisisplaatsing

26-02-2015 Partners in jeugddomein zetten professionalisering door

11.12.2014 Oproep: lees mee met en reageer op de conceptrichtlijn 'Kindermishandeling'

17.11.2014 Erkenning voor Kwaliteitsregister Jeugd

17.06.2014 Nieuw Professioneel statuut voorkomt spanning tussen beroepsethische normen professional en organisatievoorschriften

13.04.2014 Oproep begeleide intervisie jeugdzorgwerker

07.04.2014 Wijziging wet op de jeugdzorg aangenomen
11.03.2014 Richtlijnenjeugdzorg.nl vernieuwd: Eerste richtlijn online.
05.03.2014 Professionalisering Jeugdzorg. Stand van zaken per 1 januari 2014.
05.12.1013 Ervaring Crisisplaatsing jeugdigen jeugdzorg? Dan zoeken we jou!
05.12.2013 Ervaring met Uithuisplaatsing jeugdzorg? Dan zoeken we jou!

21.10.2013 Gratis kennismakingspakket seksuele gezondheid (adv.)

18.10.2013 Flyer wat kun je met beroepscode in praktijk jeugdzorg boek moresprudentie.

12.09.2013 Programma werkconferentie voor docenten en jeugdzorgwerkers

12.09.2013 Ervaring met KOPP-problematiek bij jeugd? Dan zoeken we jou!

12.09.2013 Ervaring met stemmingsproblemen bij jeugd? Dan zoeken we jou!

02.09.2013 Youtubing over tuchtrecht in de jeugdzorg.

01.08.2013 Nieuw! Bijeenkomsten over werken met de Richtlijnen jeugdzorg

10.07.2013 Herziene registratiecriteria jeugdzorgwerker.

02.07.2013 Samenwerking Platform Jeugd en Belangenvereniging Medewerkers Bureaus jeugdzorg (BMJ).

07.06.2013 Nieuw Handreiking 'Reflecteren is leren'
04.06.2013 Nieuw e-book: Achter de voordeur, de praktijk als landingsbaan.04.06.2013 Gezocht: Hbo-jeugdzorg professionals voor richtlijn over passende hulp.

22.05.2013 Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg Voortgangsrapportage mei 2013

19.05.2013 Nieuw kwaliteitskader aanpak seksueel misbruik.
18.05.2013 Ons lid Sybranda Holsappel neemt deel aan werkgroep Richtlijnontwikkeling voor de Jeugdzorg.
15.05.2013 Inschrijving bijeenkomsten vrijwilige inzet jeugd geopend! Lees meer...

08.04.2013 Uitnodiging discussie sessie op 10 april Bureaus Jeugdzorg. Lees meer...

13.03.2013 Platform Jeugd: boeiende discussie over Professionele autonomie
13.03.2013 Gezocht! Ben jij of ken jij iemand met kennis van residentiële jeugdzorg? Dan zoeken we jou!
13.03.2013 Oproep Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg

 

Antwoorden eerste termijn wet BIG en Geneesmiddelenwet