Lezingcyclus sectie Jeugdzorg: de Richtlijnen Uithuisplaatsing & Crisisplaatsing

Op de hoogte van de nieuwste richtlijnen jeugdhulp van 2015!

Ook dit jaar zet de sectie Jeugdzorg van het NIP de lijn door in de lezingscyclus waarin de nieuwste, geautoriseerde richtlijnen van het NIP worden toegelicht. Dit voorjaar zullen de twee geautoriseerde richtlijnen Uithuisplaatsing en Crisisplaatsing breed worden ingevoerd. Vandaar dat C. Bartelink, MSc (NJi, inhoudsdeskundig en schrijver) en J.P. Meijer (BJZ Gelderland, NVMW) deze richtlijnen op vrijdag 27 maart a.s. nader zullen toelichten. Allebei de sprekers zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van beide richtlijnen en weten dus van de hoed en de rand. Zij zullen tijdens deze bijeenkomst aandacht besteden aan theorie en praktijk, waarbij ook u als aanwezige op een interactieve wijze betrokken zal worden.

Inhoud van de lezing

Tijdens de lezing zullen stellingen aan bod komen als:

- Elke jeugdzorgwerker is in staat in te schatten of een kind thuis kan blijven of niet

- Een uithuisplaatsing doe je pas als je zeker weet wat het perspectief is

- De richtlijnen zetten aan tot uithuisplaatsing

- De richtlijnen verkrampen de jeugdzorg door angst voor fouten

- Ervaring is evenveel waard als de richtlijnen. Zonder elkaar zijn ze weinig waard.

In zowel de richtlijn Uithuisplaatsing, als de richtlijn Crisisplaatsing staan 5 onderwerpen centraal:

- Inschatten van de aard en ernst van de problematiek

- Voorkomen van uithuisplaatsing/ crisisplaatsing

- Uithuisplaatsing/ crisisplaatsing

- Terugplaatsing

- Samenwerking

NIP, NVO en NVMW werken gezamenlijk aan het project Richtlijnontwikkeling in de Jeugdzorg. Zie voor meer informatie deze site en het dossier op de website.

Praktische informatie

Locatie: de lezing vindt plaats in het NIP-Huis, Nieuwekade 1-5 in Utrecht.

Tijd: van 13.30-16.30 uur lezing, met aansluitend een borrel.

Kosten: Leden NIP/NVO/NVMW € 20,- Niet leden € 35,- Studenten €10,-

Voor de bijeenkomst wordt accreditatie aangevraagd bij K&J-NIP /OG-NVO.

Vanaf nu is het reeds mogelijk zich in te schrijven voor deze lezing via dit formulier. Noteer alvast de datum in uw agenda!? We hopen u van harte te mogen verwelkomen!