NVMW wordt BPSW

De Algemene Ledenvergadering van de NVMW heeft op 9 april j.l een nieuwe naam gekozen. Deze luidt: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Met deze nieuwe naam draagt de vereniging uit dat zij een beroepsvereniging is voor professionals uit alle beroepsgroepen binnen het sociale domein. Zodat zij samen een sterkere vuist kunnen maken.

De naamswijziging wordt gefaseerd uitgevoerd. Hij is pas definitief als de statuten zijn aangepast. Deze statutenwijziging staat gepland op de ALV van 25 juni a.s. Daarna worden een nieuw logo en huisstijl ontwikkeld. De nieuwe naam zal (enige tijd) na de statutenwijziging in gebruik worden genomen.

Achtergrond van de naamswijziging
De naamsverandering sluit aan bij de koers Verbreden met behoud van identiteiten die de NVMW sinds enkele jaren vaart. Sindsdien zijn naast maatschappelijk werkers ook professionals uit andere beroepsgroepen binnen het sociale domein lid van de vereniging, zoals jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. De nieuwe naam is ook een antwoord op de transities in het sociaal domein. Deze vragen om een nieuwe positionering en krachtenbundeling van professionals en hun beroepsverenigingen. De NVMW draagt daar met deze nieuwe naam aan bij.

De vereniging als huis met verschillende kamers
De vereniging borgt de identiteit van verschillende beroepsgroepen. De leden kunnen in een eigen kamer hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen. Tegelijk kunnen zij, meer dan voorheen, hun krachten bundelen met andere sociale beroepsgroepen. Het beeld van deze beroepsvereniging is een gastvrij gemeenschappelijk huis met kamers voor verschillende beroepsgroepen èn gedeelde ruimtes en flexplekken.