Position paper jeugdartsen: De jeugd gezond houden

Sinds begin april staat de position paper jeugdartsen online. Deze position paper maakt voor gemeenten zichtbaar wat zij van jeugdartsen kunnen verwachten. Er wordt beschreven waar jeugdartsen van zijn en welke rollen ze kunnen vervullen om de doelen van de Jeugdwet te realiseren. Van de jeugdarts als zorgverlener, als verbinder, als community doctor, als beleidsadviseur tot de jeugdarts als onderzoeker.

De position paper toont hoe jeugdartsen bijdragen aan een gezonde jeugd, met hun veelzijdigheid, competenties en uitrusting. Preventie en normaliseren staan centraal bij de expertise van de jeugdartsen. Zij combineren hun medische kennis met een brede blik op de publieke gezondheid.

Gemeenten, partners in de zorg voor jeugd en jeugdartsen moeten elkaar ook in het snel veranderende beleidsterrein van de jeugdhulp blijven ontmoeten. Jeugdartsen optimaliseren gezondheid, ondersteunen en begeleiden jeugdigen bij zowel gezond opgroeien, als bij gezondheidsbedreigingen en fysieke, emotionele of sociale problematiek. Zij combineren hun medische kennis met een brede blik op de publieke gezondheid. Preventie staat daarbij centraal.

Gemeenten kunnen de kennis en ervaring van jeugdartsen inzetten. Soms betekent dat slimme verbindingen maken tussen bijvoorbeeld een jeugdarts in het wijkteam en de huisarts, of samenwerking met de specialistische GGZ. Maar soms betekent het het benutten van de jeugdarts als beleidsadviseur; er zit immers veel kennis bij de jeugdarts en bij de data van de JGZ.