Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming - verslag 28 april 2015

Aan het Netwerk Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming nemen organisaties, instellingen of samenwerkingsverbanden deel die de invoer van richtlijnen zo goed mogelijk voor hun eigen professionals willen faciliteren. NVMW is één van de initiatiefnemers van de richtlijnen. Op 28 april 2015 vond de tweede bijeenkomst plaats waarvan dit filmpje het verslag is. Meer weten over richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming? Ga dan naar www.richtlijnenjeugdhulp.nl.