Nieuwe naam voor NVMW definitief: Grand départ de BPSW!

Door Lies Schilder (algemeen directeur NVMW)

De BPSW kan van start! Nog geen week na de Grand Départ van de Tour de France vond in Utrecht nog een Grand Départ plaats! De ALV van de NVMW heeft op 9 juli jl. het formele startsein gegeven voor de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, de BPSW. Zij heeft unaniem besloten dat in de statuten deze nieuwe naam wordt opgenomen. Daarmee is een beslissende stap gezet in het traject van naamsverandering van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers dat we in 2014 zijn begonnen. Met de nieuwe naam draagt de vereniging uit dat zij een brede beroepsvereniging is voor professionals binnen het sociale domein. Professionals die van elkaar willen leren en samen een sterkere vuist kunnen maken.

Gefaseerde invoering
Het is niet zo dat we nu direct de nieuwe naam overal in gebruik nemen. Daarvoor moet er eerst nog het een en ander gebeuren. De komende maanden worden een nieuw logo en een nieuwe huisstijl en website ontwikkeld. Ook wordt de naamsvermelding in publicaties, op briefpapier, visitekaartjes, banners et cetera aangepast. Op 2 november is het dan zo ver. Op die dag wordt de nieuwe naam formeel in gebruik genomen. Vanaf dat moment presenteren wij ons als ‘van de BPSW ‘. Formeel is het plaatje overigens pas helemaal rond als op de ALV van 19 november a.s. – na ons Jaarcongres! - de notulen van de ALV van 9 juli worden vastgesteld en de statuten door de notaris kunnen worden bekrachtigd.

Verbreden met behoud van identiteiten
De naamsverandering doet recht aan de Tour die de vereniging sinds een aantal jaren rijdt. Verbreden met behoud van identiteiten hebben we die Tour genoemd. De BPSW biedt onderdak aan maatschappelijk werkers maar ook aan andere professionals in het sociale domein, zoals jeugdzorgwerkers, en sociaal agogen. De verbreding is een eigen wens en een reactie op externe ontwikkelingen. Deze vragen om een nieuwe positionering en krachtenbundeling van sociale professionals en hun beroepsverenigingen.

Huis met kamers
De BPSW is daar hét antwoord op. Zij biedt professionals onderdak in een gemeenschappelijk huis met verschillende kamers. Daarin kunnen sociaal werkers werken aan hun eigen beroepsontwikkeling én aan de sociale professie van hen gezamenlijk. De kamers zitten niet op slot maar staan in open verbinding met elkaar en met de buitenwereld. In een huishoudelijk reglement zal worden vastgelegd wie lid kunnen zijn van de BPSW en ook welke regels gelden voor de verhouding van de BPSW met haar kamerbewoners. Dit reglement zal aan de ALV van 19 november worden voorgelegd. Dat geldt ook voor het strategisch beleidsplan waarmee de BPSW zijn koers de komende jaren vervolgt en waarin de missie, visie en strategie worden geformuleerd.

Steun, inspiratie en overleg
De BPSW onderneemt dit alles niet in een vacuüm. We laten ons permanent inspireren door anderen. Bijvoorbeeld door ideeën van partners in de actuele professionaliseringsprogramma’s rond jeugdhulp, c.q. welzijn & maatschappelijke dienstverlening. Of door onze wetenschappelijke adviesraad. Ook krijgen we steun van organisaties zoals Movisie, de MOgroep, Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of Registerplein. Verder zijn we regelmatig in gesprek met groepen die belangstelling tonen voor een lidmaatschap van de BPSW.

Meedenken?
Misschien hebt u zelf ook nog een leuk ideetje voor de volgende etappe van de BPSW. Een aansprekende actie of slogan. Zoiets als: ‘Beroepsregistratie staat of valt met een sterke beroepsorganisatie!’ of ‘Verenigde sociaal werkers zijn zelfstandiger én productiever!’. Laat het mij weten en ik beloof de inzender van het beste idee een gele trui!