Inschrijven en programma NVMW/BPSW Jaarcongres 2015

HiRes lage reso

‘Eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk’

Datum:   Donderdag 19 november 2015
Tijdstip: 09.00 uur inloop – 16.30 uur einde
Locatie:  Congres- en vergadercentrum Domstad; Koningsbergerstraat 9; 3531 AJ Utrecht.
Kosten: 125,-- NVMW leden. Niet-leden: 200,--
Registratiepunten: in aanvraag

Laat u op het Jaarcongres van de BPSW informeren door dé key-note sprekers van dit moment! En raak geïnspireerd tijdens de verdiepende workshops over thema’s als werken en leren in wijkteams, richtlijnen en de dagelijkse praktijk, laaggeletterdheid, psychosociale problematiek in de eerstelijnspraktijk, arbeid en rouw, en praten over seksualiteit.

Dit jaar wordt de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk / BPSW opgericht, voortkomend uit de NVMW. Zij biedt onderdak aan sociale professionals van diverse pluimage en borgt zowel het gemeenschappelijke als het eigene van verschillende beroepsgroepen. Het zoeken naar een balans daartussen is belangrijk en actueel. Dat is niet nieuw. In 1966 organiseerden maatschappelijk werkers en sociaal cultureel werkers een tweedaags congres ´Eenheid en eigenheid´. Zij verdiepten zich daar in hun overeenkomsten én verschillen. Onder ditzelfde motto ‘Eenheid en eigenheid’ organiseren wij anno 2015 ons jaarcongres. Het congres biedt u een boeiend programma met dé key-note sprekers van dit moment. Daarnaast zijn er diverse verdiepende workshoprondes.

De BPSW kent als beroepsvereniging een jarenlange geschiedenis – als NVMW, LVMW, NOW en NBMW. Rode draad door deze geschiedenis is dat zij zich altijd actief heeft opgesteld ten opzichte van geldende maatschappelijke trends. In deze tijden van transitie, transformatie, reorganisaties, (de)professionalisering, verbreding, generalisten en specialisten – wil zij opnieuw een helder geluid laten horen. Een geluid waarin de eenheid van HBO-HSAO opgeleide professionals centraal staat. Maar waar eveneens ruimte is voor ieders kennis en kunde. Dit alles ziet u terug in het programma van dit congres.

U kunt zich laten inspireren door DE sprekers die er op dit moment in ons vak toe doen:

•    Margo Trappenburg - Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk aan de Universiteit voor Humanistiek;
•    Marcel Spierts – Eigenaar bureau ‘onderzoek en ontwikkeling’ en gepromoveerd op het onderwerp ‘Stille krachten van de verzorgingsstaat’;
•    Tine van Regenmortel – Hoofd Academische Werkplaats Sociaal Werk, Universiteit Tilburg;
•    Lies Schilder - Algemeen directeur van de NVMW/BPSW en gepromoveerd op het gebied van professionaliteit en leren op de werkvloer;
•    De Marie Kamphuislezing die tijdens dit jaarcongres wordt uitgesproken, wordt verzorgd door Lisbeth Verharen, lector Jeugd, Gezin en Samenleving – Avans & associate lector bij het Lectoraat Acute Intensieve Zorg – HAN.

Tevens zijn er workshoprondes waarin eerstelijns werkers, tweedelijns werkers, sociaal werkers, maatschappelijk werkers, agogen en jeugdzorgwerkers - en hoe we tegenwoordig ook mogen heten, zichzelf zullen herkennen – zich kunnen laten informeren en kunnen (laten) inspireren!

Kortom: een informerend en inspirerend jaarcongres dat u als professional in het sociaal domein niet mag missen!

We zien u graag op 19 november!     

Programma

09.00    Registratie en ontvangst met koffie en thee
10.00    Opening welkom door voorzitter BPSW  Jan Laurier
10.15    Feestelijke presentatie nieuwe website BPSW
10.45    Inleiding door Lies Schilder, algemeen directeur BPSW. 'Bent u goed gestemd? Stem geven aan de eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk.'
11.30    Workshopronde 1 (Klik hier voor een toelichting van de workshops in deze ronde)

1. Sociaal werk en democratisch professionalisme –  Lezing Marcel Spierts
2. Wij leren van elkaar, in ons wijkteam! – Workshop
3. Je stress de baas?!  - Workshop
4. Richtlijnen en de dagelijkse praktijk. Wat zijn richtlijnen, wat kan en moet je ermee, voor wie en van wie zijn ze? 
– Workshop
5. Rondom het kind en gezin in de wijk, wat vraagt dit van de professional? –  Workshop
6. Welzijn op recept, psychosociale problematiek in de eerstelijnspraktijk  – Workshop

12.30     Lunch
13.00     Inleiding Margo Trappenburg. 'Burn out samenleving of lief communisme? Twee typen participatiesamenleving en de gevolgen voor hulpverleners'
13.30     Marie Kamphuis lezing door Lisbeth Verharen  
14.00     Workshopronde 2 + koffiepauze (Klik hier voor een toelichting op de workshops in deze ronde)

1. Empowerment in de praktijk: generieke werkingsprincipes voor de professional en voorwaarden voor de organisatie  – Lezing Tine Van Regenmortel
2. Rouw in de spreekkamer, en dan? – Workshop
3. Rode oortjes….. Een workshop rond het reflecteren op het thema ‘seksualiteit’ – Workshop
4. Taal maakt gezonder! – Workshop
5. Wow, ik werk in een wijkteam!  - Workshop

15.00     Koffiepauze
15.30     Debat over ‘Eenheid en eigenheid’ – o.l.v. Marcel Ham
16.30     Afsluiting en borrel
17.30 – 19.30 Algemene Ledenvergadering BPSW/NVMW

Inschrijven:  klik hier.

De lezingen

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de lezingen.

Lezing: Bent u goed gestemd? Stem geven aan de eenheid en eigenheid van professionals in sociaal werk - Lies Schilder

Lezing: Burn out samenleving of lief communisme? Twee typen participatiesamenleving en de gevolgen voor hulpverleners – Margo Trappenburg

Marie Kamphuis Lezing (MKS-lezing) – Lisbeth VerharenMarie Kamphuis Lezing (MKS-lezing) – Lisbeth Verharen