NVMW heet nu BPSW

De Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) heeft sinds 2 november 2015 een nieuwe naam: Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW). Lies Schilder, algemeen directeur van de BPSW: “Met deze nieuwe naam laten we zien dat we dé beroepsvereniging zijn voor alle professionals in sociaal werk. Samen hebben we een sterkere stem en kunnen we de kwaliteit van sociaal werk beter borgen.”

Nieuw logo en website
De nieuwe naam gaat vergezeld van een nieuw logo en een nieuwe huisstijl. Het nieuwe logo is te zien op de website www.bpsw.nl. In de loop van 2016 is de nieuwe website van de BPSW gereed. Tot die tijd kan iedereen op de huidige website terecht.

BPSW-School
Ook de NVMW - School heeft een nieuwe naam: BPSW - School. Bij de school kunnen professionals trainingen, congressen, gastcolleges en masterclasses volgen die aansluiten bij hun specifieke vakgebied.

Verbreden met behoud van identiteiten
De naamsverandering sluit aan bij de koers ‘Verbreden met behoud van identiteiten’ die de vereniging sinds enkele jaren vaart. Sindsdien zijn naast maatschappelijk werkers ook professionals uit andere beroepsgroepen binnen het sociale domein lid van de vereniging, zoals jeugdzorgwerkers en sociaal agogen. Ook andere beroepsgroepen zijn van harte welkom.

Borgen beroepsidentiteit
De vereniging borgt de identiteit van de verschillende beroepsgroepen. De leden kunnen in een eigen ‘kamer’ hun beroepsidentiteit blijven ontwikkelen en borgen. De BPSW gaat van start met drie kamers: die van maatschappelijk werkers, van sociaal-agogisch werkers en van jeugdzorgwerkers Tegelijk kunnen de beroepsgroepen, meer dan voorheen, hun krachten bundelen met andere beroepsgroepen in sociaal werk. De functiegroepen en regionetwerken blijven een belangrijk onderdeel van de vereniging. Lies Schilder: “De BPSW is een gastvrij gemeenschappelijk huis met kamers voor verschillende beroepsgroepen èn gedeelde ruimtes en flexplekken.”

Over BPSW
De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk borgt de kwaliteit van beroepsuitoefening en identiteit van professionals in sociaal werk. De beroepsvereniging ontwikkelt beroepsstandaarden, maakt kennisoverdracht mogelijk en behartigt de collectieve belangen van de beroepsgroepen. Leden houden zich aan de beroepscode en zijn hieraan toetsbaar.