19.06.2012 Cursussen over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling in het onderwijs

E-academy The Next Page biedt online cursussen voor medewerkers in het onderwijs over het omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Medewerkers in het primair onderwijs kunnen een basis- en verdiepingscursus volgen in een digitale leeromgeving op www.thenextpage.nl. Voor medewerkers in het voortgezet onderwijs ontwikkelt The Next Page op dit moment een basis- en verdiepingscursus.

In het ontwikkelproces van alle cursussen wordt samengewerkt met mensen uit het beroepsveld. Bij de ontwikkeling van de cursussen voor het primair onderwijs heeft het LBBO in een vroeg stadium meegedacht over de inhoud van de cursussen. Ook hebben leerkrachten, intern begeleiders en mensen van het NJi en het Landelijk steunpunt ZAT meegedacht over de inhoud.

Cursus voor leerkrachten in het primair onderwijs
Als leerkracht heb je de kans om signalen van kindermishandeling op te vangen. De cursus 'Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor leerkrachten in het PO' leert je met die zorgen om te gaan. In de online cursus leer je over de verschillende vormen van kindermishandeling, het ontstaan en de gevolgen ervan. Ook leer je welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie en wat je met deze signalen kan doen. De cursus behandelt de Wet Meldcode en de stappen van het Basismodel. Aan de hand van herkenbare casuïstiek leer je wat deze stappen inhouden en hoe ze aansluiten op de zorgstructuur van het onderwijs.

Cursuspakket voor medewerkers met een zorgtaak in het primair onderwijs
Als professional met een zorgtaak ondersteun je leerkrachten als zij zorgen hebben over kinderen. Om dit te kunnen doen, is het goed om te weten welke signalen kunnen wijzen op een onveilige opvoedsituatie én welke stappen je dan kunt ondernemen. Het cursuspakket voor medewerkers met een zorgtaak in het primair onderwijs kan je hierbij helpen.

Het cursuspakket bestaat uit de cursus 'Omgaan met vermoedens van kindermishandeling voor medewerkers met een zorgtaak in het PO' en het e-college 'Communiceren over geweld'. De ondersteunende rol van de professional staat centraal in deze cursussen; je leert hoe je een laagdrempelig aanspreekpunt voor leerkrachten kunt zijn, wat de stappen van het Basismodel Meldcode inhouden en hoe ze aansluiten op de zorgstructuur van het onderwijs. Je krijgt handvatten voor het samenwerken met externe professionals uit bijvoorbeeld het zorg- en adviesteam en leert communicatietechnieken toepassen in het praten over signalen met ouders.

Cursusaanbod voor medewerkers in het voortgezet onderwijs
Ook voor het voortgezet onderwijs ontwikkelt The Next Page een online cursus voor docenten, en een online cursus voor medewerkers met een zorgtaak. In de cursus voor docenten leert een docent hoe hij kindermishandeling kan signaleren en wat hij vervolgend voor deze leerlingen kan betekenen. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe herken je signalen van kindermishandeling en hoe praat je met leerlingen over je vermoedens? D.m.v. herkenbare casuïstiek kan de docent de nieuwe kennis direct toepassen.

De cursus voor medewerkers met een zorgtaak, bijvoorbeeld de zorgcoördinator of vertrouwenspersoon, gaat dieper in op de stappen die een school kan en moet zetten bij vermoedens van kindermishandeling. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: hoe praat je met ouders over een vermoeden van kindermishandeling en hoe werk je samen met andere professionals? Ook in deze cursus wordt veel geoefend d.m.v. casuïstiek en andere (interactieve) werkvormen.

Naar verwachting zijn de cursussen voor het voortgezet onderwijs eind juni 2012 gereed.

Meer informatie
Ga naar het online cursusaanbod voor meer informatie over het cursusaanbod.