Gezocht! Ben jij of ken jij iemand met kennis van residentiële jeugdzorg? Dan zoeken we jou!

Het NVMW-bureau zoekt jeugdzorgprofessionals die deel willen nemen in een werk- of klankbordgroep.

Vanaf 1 april start de ontwikkeling van de richtlijn residentiële jeugdzorg. Deze richtlijn wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het professioneel handelen van werkers in de jeugdzorg.

De ontwikkeling wordt gebaseerd op beschikbaar wetenschappelijk onderzoek (evidence-based) en op ervaringen van deskundigen in de praktijk (expert-of consensus-based). Voor dit overleg worden twee groepen in het leven geroepen: een werkgroep en een klankbordgroep, waarin ook andere disciplines zoals (ortho)pedagogen en psychologen deelnemen. Dit overleg met deskundigen uit de praktijk is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de richtlijn gedragen wordt door- en uitvoerbaar is in de praktijk.

Toelichting: wat doet een werkgroep?
De werkgroep houdt zich bezig met uitvoerende taken in het ontwikkeltraject van de richtlijn: schrijven van en direct meelezen met de stukken voor de conceptrichtlijn. Het gaat bijvoorbeeld om de afbakening van het probleemgebied en het aanscherpen van de uitgangsvragen. De uitgangsvragen zijn op basis van een eerdere knelpuntenanalyse geformuleerd, en de werkgroep zal bekijken of en welke vragen worden samengevoegd. Verder worden de uitkomsten van de literatuurresearch in de werkgroep besproken, voordat er aan de slag wordt gegaan met het schrijven van de wetenschappelijke onderbouwing van de conceptrichtlijn. Je kunt vanuit de praktijk voorbeelden geven, kritisch zijn op haalbaarheid, toepasbaarheid en meedenken of de vraagstellingen kloppen.

Wat doet een klankbordgroep?
Van deelnemers in de klankbordgroep wordt verwacht dat je letterlijk een klankbord vormt voor de stukken die in de werkgroep geproduceerd worden - door die te becommentariëren. In de klankbordgroep zijn professionals en managers van diverse jeugdzorginstellingen betrokken, evenals vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen en cliënten- of gebruikersorganisaties. De klankbordgroep komt bijeen voor het vaststellen van de eerste teksten van de conceptrichtlijn. Daarnaast wordt de klankbordgroep ingeschakeld bij de beantwoording van specifieke vraagstukken.

Praktisch:
- Voor deelname in de werkgroep is specifieke deskundigheid op het onderwerp residentiële jeugdzorg van belang, evenals een goede kennis van de jeugdzorg.
- Ook is affiniteit met richtlijnontwikkeling of evidence-based werken gewenst.
- Deelnemers zitten in de werkgroep of klankbordgroep op voordracht van de beroepsvereniging op basis van deskundigheid en niet als formele vertegenwoordigers van de beroepsvereniging met last of ruggespraak.
- Lidmaatschap van de NVMW is een voorwaarde
- Een voordracht betekent nog niet automatisch deelname. In de keuze voor de uiteindelijke werkgroep wordt de samenstelling van de groep in noodzakelijke breedte en diversiteit, meegenomen.
- De werkgroep zal vijf maal bij elkaar komen in de periode van april 2013 tot december 2014.
- Alle bijeenkomsten zullen drie uur in beslag nemen. Hiervoor is een (onkosten)vergoeding beschikbaar.
- Daarnaast kan de deelnemer tussentijds gevraagd worden per mail te reageren op tussenproducten.
- In de eerste bijeenkomst staat de aanscherping en definitieve vaststelling van de uitgangsvragen van de richtlijn centraal.
- Voor deze bijeenkomst zijn reeds twee data als optie ingepland: donderdag 11 april of maandag 15 april van 9.30 uur tot 12.30 uur. Bij interesse graag deze data alvast reserveren in de agenda.

Belangstelling?

Stuur uiterlijk 28 maart een e-mail naar Leonie Tiel Groenestege via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Achtergrond

Meer informatie over het programma richtlijnontwikkeling in de jeugdzorg: www.richtlijnenjeugdzorg.nl.