Uitnodiging discussie sessie op 10 april Bureaus Jeugdzorg

Vanaf 1 januari 2014 worden organisaties wettelijk verplicht om alleen nog maar te werken met geregistreerde professionals (norm van verantwoorde werktoedeling). Er zijn twee gronden waarop kan worden afgeweken van deze verplichting:

· De organisatie kan aannemelijk maken dat de kwaliteit niet nadelig wordt beïnvloed door het toedelen van werkzaamheden aan een niet-geregistreerde werknemer;

· De inzet van andere disciplines (niet zijnde een jeugdzorgwerker of een gedragswetenschapper) is vereist.

Naast deze afwijkingsgronden is het ook mogelijk onder voorwaarden werkzaamheden te laten verrichten onder verantwoordelijkheid van een geregistreerde professional.

De verplichte beroepsregistratie is onderdeel van de professionalisering van organisaties en professionals met als doel de kwaliteit van de zorg te borgen. Het is de intentie om ook in de nieuwe Jeugdwet de norm van verantwoorde werktoedeling te verankeren zodat met de registratie-eis de kwaliteit van jeugdzorg ook na de transitie niet verdwijnt.

Jeugdzorg Nederland is gevraagd om deze norm van verantwoorde werktoedeling in te vullen, zodat de norm toetsbaar en handhaafbaar wordt. Hiervoor is het project "Ontwikkelen kwaliteitskader verantwoorde werktoedeling" opgestart. De NVMW is betrokken bij dit project als partner van de begeleidingscommissie. Vandaar ook dat we u benaderen met de vraag om mee te denken en te praten. Wij vinden het belangrijk dat de beroepsgroep zelf de kans krijgt (en neemt) om mee te prakten over het kwaliteitskader in hun eigen werksector. Vandaar ook dat we een beroep doen op u en uw deskundigheid en we aan u willen vragen om zich aan te melden voor een van de inspraakbijeenkomsten. Onderdeel van het project vormen verschillende sessies met organisaties en professionals. Centraal in deze sessies staan de werkprocessen en de verschillende rollen van medewerkers hierin met hun taken en verantwoordelijkheden. De deelnemers discussiëren met elkaar over welke onderdelen in een behandel-/werkproces verricht moeten worden door een geregistreerde professionals en voor welke dat niet noodzakelijk of wenselijk is. Doel is te komen tot een overzicht van criteria en indicatoren die de norm van verantwoorde werktoedeling handen en voeten geeft. Voor deze sessies worden van verschillende organisaties managers en vakvolwassen (bij voorkeur geregistreerde) professionals en de inspectie jeugdzorg uitgenodigd.

Graag nodig ik u uit voor een discussie sessie op 10 april voor Bureaus Jeugdzorg (9.30-12.30 uur) en op 23 april van 9.30 – 14.00 uur Jeugd & Opvoedhulp incl. Pleegzorg.

Er is voor het bijwonen van deze bijeenkomst een vacatievergoeding van 150,- euro beschikbaar en een reiskostenvergoeding.

Als bijlage bij de uitnodiging treft u de meest recente versie van de Memorie van Toelichting mee, die hoort bij de nieuwe wettekst waar de professionaliteit binnen de huidige Wet op de Jeugdzorg moet worden vastgelegd.

De bijeenkomsten worden gehouden bij Jeugdzorg Nederland;

Jeugdzorg Nederland

(t) 030 - 298 34 00

(f) 030 - 298 34 04

(e) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
(w) www.jeugdzorgnederland.nl

Bezoekadres

Newtonlaan 1153584 BH Utrecht

Een link om uw route te plannen is hier te vinden: http://www.jeugdzorgnederland.nl/contact/