14052012 Inschrijving bijeenkomsten vrijwilige inzet jeugd geopend!

naamloos

Inschrijving geopend!
Vanaf nu kunt u zich op www.vrijwillige-inzet.nl inschrijven voor de regionale bijeenkomsten die de zes brancheorganisaties ActiZ, GGD Nederland, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, MOgroep en VGN gezamenlijk organiseren over het thema:

Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd
Op de bijeenkomsten die de zes brancheorganisaties organiseren kunt u inspiratie opdoen en kennis nemen van goede voorbeelden van samenwerking tussen professionele en vrijwillige inzet voor jeugd en gezin en kunt u reflecteren op een toekomst waarin burgerkracht meer dan ooit centraal staat. Er is ruimte voor discussie en uitwisseling van ideeën met collega's uit de eigen en andere branches.

Meerwaarde, grenzen en praktijkervaringen
Sprekers zijn onder andere Lucas Meijs (Erasmus Universiteit) en Evelien Tonkens (Universiteit van Amsterdam) die in zullen gaan op de rol van de beroepskracht en de vrijwilliger in de pedagogische civil society; niet alleen over de meerwaarde, maar ook over de grenzen. Wat zijn de maatschappelijke tendensen? Wat komt er allemaal op het bordje van burgers en organisaties? Kun je een civil society wel 'van bovenaf' organiseren?

Marian van der Klein (Verwey-Jonker Instituut) richt zich in haar lezing meer op de praktische invulling: Hoe kunnen professionals goed samenwerken met vrijwilligers en actieve burgers? Wat moet je wel doen en wat niet? Welke ervaringen zijn er tot nu toe opgedaan en wat kunnen we daarvan leren?

Goede voorbeelden
Bijna dertig organisaties presenteren tijdens workshops hun werk en gaan met u in gesprek over kansen, mogelijkheden, hobbels, bobbels en oplossingen uit hun dagelijkse praktijk. Er zijn workshops over ouderparticipatie, vrijwilligersbeleid, de rol van het CJG, jongerenactiviteiten, opvoedingsondersteuning, burgerkracht, maatjesprojecten en vele andere onderwerpen. Het totale programma is te vinden op www.vrijwillige-inzet.nl.

Om u alvast een beeld te geven laten we aantal spraakmakende mensen aan het woord in een brochure die we met de zes brancheorganisaties samenstelden. U kunt hem downloaden op

www.vrijwillige-inzet.nl.

Voor wie?
De bijeenkomsten zijn bestemd voor professionals, teamleiders, managers, directeuren en stafmedewerkers in de jeugdzorg, jeugdgezondheidszorg, het jeugd- en jongerenwerk, jeugd GGZ en de gehandicaptenzorg. Maar ook vrijwilligersorganisaties en vertegenwoordigers van gemeenten zijn van harte uitgenodigd om mee te komen praten. Deelname is gratis.

ZonMw financiert de bijeenkomsten. MOVISIE, het NJi en de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) dragen bij aan de inhoud van de bijeenkomsten.

Wilt u twitteren over onze bijeenkomsten? Gebruik dan #vrijwinzetjeugd.