Nieuw kwaliteitskader aanpak seksueel misbruik

In de afgelopen maanden heeft de Commissie Rouvoet voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg met de NVMW gesproken over het te ontwikkelen Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg.

Ook heeft de NVMW bij monde van Lies Schilder commentaar op het concept geleverd. Op 14 mei heeft Andre Rouvoet het definieve kader in ontvangst genomen.

Brief van de Commissie Rouvoet voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg hierover aan Lies Schilder van 14 mei 2013.