Gezocht: Hbo-jeugdzorg professionals voor richtlijn over passende hulp

Gezocht! Hbo-professionals met ervaring in de jeugdzorg die willen meewerken aan een richtlijn over 'beslissen over passende hulp in de jeugdzorg.'

Het Nederlands Jeugdinstituut start met de ontwikkeling van een richtlijn voor het beslissen over passende hulp in de jeugdzorg. Deze richtlijn wordt ontwikkeld ter ondersteuning van het professioneel handelen van werkers in de jeugdzorg.

De richtlijn wordt in de eerste plaats gebaseerd op beschikbaar wetenschappelijk onderzoek (evidence-based). Daarnaast zal de richtlijn gebaseerd worden op ervaringen van deskundigen in de praktijk (expert-of consensusbased). Er vindt overleg plaats met deskundigen uit de praktijk om te waarborgen dat de richtlijn gedragen wordt door en uitvoerbaar is in de praktijk. Voor dit overleg worden twee groepen in het leven geroepen: een werkgroep en een klankbordgroep. Daarin nemen ook disciplines zoals (ortho)pedagogen en psychologen deel. Belangrijk is de vertegenwoordiging vanuit het hbo-werkveld!

Wil je namens de NVMW en daarmee namens het hbo-werkveld deelnemen in de werkgroep van deze nieuwe richtlijn?

Wij zoeken specifiek naar een maatschappelijk werker/sociaal pedagogisch hulpverlener uit de praktijk die kennis heeft van- en ervaring heeft met het beslissen over passende hulp bij opvoedings- en ontwikkelingsproblemen. Je bent werkzaam in de jeugdzorg of in een centrum voor jeugd en gezin, en je hebt idealiter affiniteit met richtlijnontwikkeling en/of evidence based werken.

Belangrijk om te weten:

- Een goede kennis van de jeugdzorg en specifieke deskundigheid op het onderwerp is van belang, en affiniteit met richtlijnontwikkeling of evidence-based werken is gewenst.

- Lidmaatschap van de NVMW is een voorwaarde.

- De werkgroep zal maximaal vijf keer bij elkaar komen: in augustus/september, oktober en december 2013 en twee keer in 2014. In de eerste bijeenkomst staat de aanscherping en definitieve vaststelling van de uitgangsvragen van de richtlijn centraal. In overleg worden de data voor de bijeenkomsten gepland.

- De bijeenkomsten duren drie uur, hiervoor is een vergoeding van 200,- euro per bijeenkomst (incl. reisgeld) beschikbaar. Daarnaast kan aan werkgroepleden tussentijds gevraagd worden om per e-mail te reageren op tussenproducten.

- Deelnemers zitten in de werkgroep of klankbordgroep op voordracht van de beroepsverenigingen op basis van deskundigheid en niet als formele vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen met last of ruggespraak.

- Een voordracht betekent nog niet automatisch deelname. In de keuze voor de uiteindelijke werkgroep wordt de samenstelling van de groep in noodzakelijke breedte en diversiteit, meegenomen.

Belangstelling?

Stuur uiterlijk 13 juni een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Achtergrond

Meer informatie over het programma richtlijnontwikkeling in de jeugdzorg: www.richtlijnenjeugdzorg.nl.