Samenwerking Platform Jeugd en BMJ

Platform Jeugd van de NVMW en de Belangenvereniging Medewerkers Bureaus Jeugdzorg (BMj) gaan intensiever samenwerken. Half juni zaten Marlene Stiekema (voorzitter), Quirijn Springeling, Wim Kuiper van BMJ en Lies Schilder en Leonie Tiel Groenestege namens de NVMW met elkaar om tafel. BMJ behartigt de belangen van medewerkers van de Bureaus Jeugdzorg en heeft zo'n 400 leden.

De ontwikkelingen in de jeugdzorg, waaronder de binnenkort verplichte beroepsregistratie, roepen veel vragen op in de sector. Platform Jeugd van de NVMW is door haar betrokkenheid en inzet rondom de jeugdzorgontwikkelingen (waaronder de lancering van de Beroepscode en het tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker) een steeds belangrijker aanspreekpunt geworden voor jeugdzorgprofessionals. Intensievere samenwerking tussen BMJ en de NVMW/Platform Jeugd kon daarom niet uitblijven.

Vragenmiddag
Om tegemoet te komen aan de vele vragen in het jeugdzorgwerkveld organiseert Platform Jeugd/NVMW en BMJ op 28 november in samenwerking met de Abvakabo FNV een middag die aansluit bij vragen die nu leven bij jeugdzorgwerkers. Uitgangspunt zijn vragen die raken aan professionele ontwikkeling zoals beroepsregistratie, scholing, registerpunten, deskundigheidsbevordering, toekomstperspectief – wat moeten, en wat kunnen we daarmee? Er volgt in de zomer een nieuwe ontmoeting over de precieze invulling van deze middag die plaats biedt aan ongeveer 50 personen. Meedenken? Neem contact op via www.platformjeugd.com.

Meer informatie
www.bmj.nl en www.professionaliseringjeugdzorg.nl