Herziene registratiecriteria jeugdzorgwerker

De jeugdzorgorganisaties die betrokken zijn bij het professionaliseringstraject in de jeugdzorg hebben de afgelopen tijd ervaring opgedaan met de (voorbereiding van) registratie van jeugdzorgwerkers. Uit de eerste ervaringen kwam naar voren dat de registratiecriteria voor jeugdzorgwerkers op bepaalde punten onvoldoende aansloten op de praktijk dan wel vragen opriepen. Daarnaast lagen er nog vragen over de geldigheid van de branchestandaarden en EVC in de registratiecriteria.

Op verzoek van de stuurgroep heeft de NVMW in samenwerking met het BAMw en andere partners in de STIP-J de registratiecriteria herzien. Het resultaat is een set criteria dat in de stuurgroep vergadering van 27 juni is vastgesteld. Dat dit proces enige tijd heeft gevergd heeft te maken met de zorgvuldigheid waarmee het gepaard is gegaan. Er is gestreefd naar een groot draagvlak en het verheugt ons dat dit is gerealiseerd. Lees de volledige brief van Ella Kalsbeek, voorzitter stuurgroep Implementatie Professionalisering Jeugdzorg.