Vooraanmelden beroepsregistratie in jeugdhulp en jeugdbescherming van start

Professionals die jeugdhulp verlenen op een hbo-functie kunnen zich vanaf heden vooraanmelden voor beroepsregistratie. Dit komt voort uit de Jeugdwet, waarin staat dat jeugdhulpaanbieders verantwoorde hulp moeten verlenen. Wat betekent dit voor professionals in de jeugdhulp of jeugdbescherming? Wie moet zich registreren, wie kan zich vooraanmelden, waarom is dit nodig en hoe werkt het?

Jeugdwet
Sinds 1 januari 2015 is de Jeugdwet van kracht. Het doel van deze wet is dat kinderen en jongeren gezond  en veilig kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen. Zo zelfstandig mogelijk, in hun eigen omgeving, samen met hun ouders of verzorgers. Als dat niet vanzelf gaat, moeten zij kunnen rekenen op verantwoorde hulp, die geleverd wordt door vakbekwame professionals.

Norm van de verantwoorde werktoedeling
Werkgevers in de jeugdhulp of jeugdbescherming moeten deze hulp bieden. Daarom moeten zij het werk binnen hun organisatie zó organiseren dat professionals met de juiste expertise en vakbekwaamheid worden ingezet. Om die verantwoorde hulp te kunnen bieden is in de Jeugdwet de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ opgenomen. Die norm vraagt onder meer van werkgevers dat zij het werk binnen hun organisatie zó organiseren dat zij professionals met de juiste expertise en vakbekwaamheid inzetten. In deze norm is ook opgenomen dat aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming werkzaamheden in principe moeten toedelen aan geregistreerde professionals. Het gaat om professionals die werkzaam zijn op hbo- of wo-functies.

Vooraanmelden vóór 2016
Vanaf 1 januari 2016 moeten alle jeugdhulpaanbieders de norm van de verantwoorde werktoedeling toepassen. Nog niet alle professionals die zich moeten registreren, kunnen dat al doen. Zij hebben de mogelijkheid tot  vooraanmelding voor beroepsregistratie. Je kunt je vooraanmelden als je  werkzaamheden uitvoert die volgens het Kwaliteitskader Jeugd om de inzet van een geregistreerde professional vragen.

In deze interactieve brochure lees je of je kunt vooraanmelden voor beroepsregistratie of dat jij je al kunt registreren.

Ook is er een animatie voor professionals. Deze geeft informatie over beroepsregistratie en vooraanmelden voor beroepsregistratie.

Alle informatie staat ook op de website www.professionaliseringjeugdhulp.nl

Voor studenten HSS
Volg je een hbo-opleiding binnen de sector hogere sociale studies, waarmee je straks als professional aan de slag gaat in jeugdhulp en jeugdbescherming? Dan is deze brochure voor jou van belang.

Beroepsregistratie draagt bij aan vakmanschap
Geregistreerde professionals laten zien dat ze staan voor de kwaliteit van hun vak. Ze houden zich aan de richtlijnen en beroepscode en zijn daarop aanspreekbaar. Beroepsregistratie stimuleert professionals en werkgevers om te investeren in vakbekwaamheid. Kinderen en jongeren die hulp krijgen van geregistreerde professionals, kunnen dan ook rekenen op goede hulp en ondersteuning.

Het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Binnen het programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming werken gemeenten, initieel onderwijs, brancheorganisaties en beroepsverenigingen samen aan professionalisering binnen het brede jeugdhulpdomein. Dit doen zij onder meer door gezamenlijk vorm te geven aan beroepsregistratie van professionals op hbo- en wo-functies, door te investeren in beroepsontwikkeling en het doorontwikkelen van de ‘norm van de verantwoorde werktoedeling’ die is opgenomen in de Jeugdwet.