Masterclass werken met de richtlijnen in de brede Jeugdhulp


Richtlijnen Jeugdhulp en de dagelijkse praktijk. Wat zijn richtlijnen, wat kan en moet je ermee, voor wie en van wie zijn ze?

BPSW School
Trainers: Jolanda Winters / Hester de Boer
Kosten incompany: 1290,--
Aantal deelnemers: maximaal 45
Te boeken vanaf 1 januari 2016 – in te plannen vanaf 1 maart 2016
Duur masterclass: 3 uur
Registerpunten: in aanvraag

In zorg en welzijn wordt steeds meer gebruik gemaakt van wetenschappelijk en vanuit de praktijk onderbouwde richtlijnen. Richtlijnen zijn een hulpmiddel bij het slaan van een brug tussen theorie en praktijk. Ze leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het handelen van professionals in sociaal werk. Wist je dat richtlijnen, naast de beroepscode, de belangrijkste documenten zijn waarlangs je handelen als professional wordt getoetst? Weet je dat je kennis moet hebben van de richtlijnen die jouw beroepsgroep heeft geautoriseerd? Ken jij de richtlijnen Jeugdhulp die de BPSW heeft onderschreven en die dus horen bij je vak? Weet jij dat richtlijnen worden ontwikkeld voor en door professionals en daarmee horen tot een van de belangrijkste standaarden van je vak? Ben jij op de hoogte van de verantwoordelijkheden die horen bij deze richtlijnen? Weet jij dat de richtlijnen zijn gebaseerd op gedeelde besluitvorming met cliënten?

Kun je niet alle vragen met ‘ja’ beantwoorden, kom dan naar deze Masterclass en laat je bijpraten en ga met ons aan de slag…! We behandelen een aantal richtlijnen en er worden concrete handvatten geboden die je kunt toepassen in de dagelijkse praktijk.


Programma van de masterclass

Tijdens het eerste deel van de masterclass gaan we aan de slag met de volgende onderwerpen: Wat is een richtlijn? Wie maakt een richtlijn? Wat is het verschil tussen een richtlijn en protocol? Hoe is een richtlijn te gebruiken? Wat is het belang van richtlijnen? Waar kan je ze vinden?

In het tweede deel van de masterclass gaan we met de richtlijnen aan het werk door je eigen handelswijze toetsen aan de Richtlijnen:

We nemen in dit deel een richtlijn ter hand waarmee je veel werkt en lopen de stappen na, daarna doen we een oefening in de gedeelde besluitvorming rond deze richtlijn. En bespreken van de dilemma’s in de aanbevelingen van de richtlijnen en de organisatie. Niet bij elke organisatie is het mogelijk om met de aanbevelingen van de Richtlijnen te werken. We gaan dat stap voor stap bespreken:

stap 1: Op welk gebied liggen de dilemma’s?
stap 2: Wat betekent dat voor je professionele autonomie?
stap 3: Welke stappen kan je zetten om het bespreekbaar te maken?

Trainers

Hester de Boer

Hester de Boer is projectleider, trainer en opleider. Zij is opgeleid als maatschappelijk werker en supervisor. Zij werkte 15 jaar als gezinscoach in de jeugdzorg. Daarna verzorgde zij de opleidingen systeem- en netwerkgerichte gezinscoaching in de LVB-zorg en bij de jeugd GGZ. Daarnaast begeleidt zij teams in de verandering naar meer samenwerking met het netwerk en het werken met richtlijnen. Ook begeleidt zij een team als intervisor. Op dit moment is zij voorzitter van de stuurgroep Richtlijnontwikkeling en algemeen bestuurslid van de NVMW. Naast haar werk in de jeugdzorg en de LVB geeft zij opleidingen aan toekomstige projectleiders en managers. Haar hart ligt bij het professionaliseren van medewerkers in de brede zin van het woord.Jolanda Winters

Jolanda Winters (1962) is deskundig op het gebied van zorg & welzijn. Sinds 2009 is zij zelfstandig ondernemer. Zij gebruikt haar expertise binnen zorg & welzijn om sociale professionals te scholen op het gebied van ondernemerschap. Jolanda verzorgt ook vakinhoudelijke trainingen, zoals groepswerk, werken met de Beroepscode & Tuchtrecht en Richtlijnen, maatschappelijk werk in de gezondheidszorg, etc. Tevens ontwikkelt zij nieuwe scholingen en trainingen en is zij bestuurslid van de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).