persberichten

Actuele persberichten van de NVMW:

05.11.2013 NVMW lanceert kompas voor jeugdzorgwerkers

04.09.2012 Kwaliteit jeugdzorg versterkt door Beroepscode voor de Jeugdzorgwerker.

06.06.2012 NVMW schenkt aandacht aan de Maatschappelijk Werker.

31.05.2012 NVMW helpt (startende) ondernemers, zzp'ers, vrijgevestigden en freelancers op weg

09.05.2012 Gastcollege 'Maatschappelijk werkers in gedwongen kader'

08.02.2012 NVMW biedt uniek totaalpakket Geheimhouding & Privacy.

07.12.2011 Position paper stelselwijziging jeugdzorg: benut kans op bredere bevoegdheden geregistreerde beroepsbeoefenaren.

01.11.2011 NVMW lanceert www.platformjeugd.com.

29.01.2011 NVMW: Vervang indicatiestelling door vraaggestuurde zorg door kernteam CJG.

22.08.2011 NVMW pleit bij VWS voor herziening besluit stopzetting vergoeding voor tolk-en vertaaldiensten.

08.06.2011 Dutch Hospital Data (DHD) kent maatschappelijk werk landelijke DBC-codes toe!

07-03-2011 Lies Schilder nieuwe directeur NVMW.

09-02-2011 Wettelijke erkenning gezondheidszorg maatschappelijk werk nog nooit zo dichtbij!

27-01-2011 Programma Richtlijnontwikkeling Jeugdzorg van start.

22-12-2010 NVMW nodigt leden van Phorza van harte uit lid te worden van de NVMW.
13-12-2010 Geheel vernieuwde website NVMW online en web 2.0 proof
27-10-2010 Theo Roes neemt afscheid, en wordt opgevolgd door Jan Laurier.
07-10-2010 Eindrapportage over beroepscodes en tuchtrecht in de jeugdzorg gereed.
01-09-2010 Benoeming twee warnemend directeuren Magteld Beun en Thea Haverkort.
17-08-2010 Vertrek Iris Leene, directeur NVMW.
26-05-2010 NVMW introduceert Dag van de Maatschappelijk Werker.
02-02-2010 Inspraak Addendum Beroepscode Jeugdzorgwerker van start.
27-01-2010 NVMW introduceert publicatie GEHEIMHOUDING & PRIVACY.