Beroepscode Jeugdzorgwerker inzien

De code is geen handleiding met precieze richtlijnen of 'receptenboek,' maar beschrijft de beroepsnormen die voor professionals in de jeugdzorg gelden. Bij moeilijke vragen en dilemma's dient de code als leidraad voor het professionele handelen en als toetssteen voor de eigen oordeelsvorming.

De code is als boekje te bestellen in de webwinkel. Downloaden als PDF kan hier.

Let op: er vinden regelmatig trainingen plaats 'Introductie Beroepscode en tuchtrecht voor de jeugdzorgwerker' waarin de beroepsethiek van de jeugdzorgwerker centraal staat. Zie voor actuele data de online agenda.