Over Platform Jeugd

Wat is Platform Jeugd?
Het project ‘Platform Jeugd’ is in 2011 als een deelproject van het Actieplan/Implementatieplan Professionalisering Jeugdzorg opgericht. Belangrijk doel van het Actieplan was de versterking van de professionaliteit van beroepsbeoefenaren die met een hbo, hogere sociaal-agogische opleiding (hsao), of universitaire achtergrond in de jeugdzorg werkzaam zijn

Initiatief

In het najaar van 2010 kwam het initiatief voor Platform Jeugd voort uit een samenwerking tussen de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (toen nog NVMW) en de (inmiddels opgeheven) Beroepsvereniging van Sociaal Agogen/Phorza. Beide beroepsverenigingen namen deel aan de werkgroep van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg.

Projectperiode Platform Jeugd afgerond, maar het platform blijft bestaan!
Het officiële deelproject Platform Jeugd is eind 2011 afgerond. Om Platform Jeugd vanaf 2012 zonder externe financiering te laten voortbestaan, blijft de staf van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) Platform Jeugd met beperkte inzet ondersteunen.

BPSW
De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk, waar Platform Jeugd onderdeel van uitmaakt, is voor u als jeugdzorgwerker dè aangewezen beroepsvereniging. De vereniging was oorspronkelijk alleen gericht op maatschappelijk werkers, maar vanaf 2012 zijn ook jeugdzorgwerkers van harte welkom!

De BPSW biedt u de mogelijkheid om te participeren in op uw functie gerichte netwerken zoals Functiegroepen en Regionetwerken. De BPSW geeft u mogelijkheden om u verder te professionaliseren door studiebijeenkomsten en om u te profileren, zowel binnen de eigen organisatie als op landelijk niveau.