19.06.2012 Vincent Felitti in e-college 'Lange termijn gevolgen van kindermishandeling'

Kindermishandeling kan verstrekkende en langdurige gevolgen hebben. Slachtoffers kunnen er tot ver in hun volwassenheid last van hebben. Hoe dat kan, leert u in de cursus 'Lange termijn gevolgen van kindermishandeling' van The Next Page. De cursus is geschikt voor mensen die met volwassenen werken en voor mensen die met kinderen werken.

Cursus
De rode draad in de cursus 'Lange termijn gevolgen van kindermishandeling' vormt het baanbrekende onderzoek van dr. Vincent Felitti naar het verband tussen kindermishandeling en gezondheidsklachten in volwassenheid, the ACE Study.

Drie Nederlandse deskundigen reageren op de uitkomsten van deze studie. Drs. Margreet Visser, psychotherapeut en coördinator Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem, gaat in op de effecten van kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen. Dr. Marcel Mannens, hoofd Diagnostiek laboratorium Academisch Medisch Centrum Amsterdam, vertelt over de invloed van kindermishandeling op het functioneren van genen. En dr. Onno van der Hart, psychotraumatoloog Sinaï centrum voor Geestelijke Gezondheid Amstelveen, legt uit op welke manier de gevolgen van kindermishandeling in de volwassenheid merkbaar kunnen zijn en hoe je negatieve jeugdervaringen bespreekbaar kunt maken met volwassen cliënten.

De cursus bestaat uit een e-college en een cursus.

The Next Page
The Next Page is een online leeromgeving waar professionals cursussen kunnen volgen over het signaleren, handelen en communiceren bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. The Next Page biedt online cursussen aan in het kader van de meldcode en beroepspecifieke cursussen voor huisartsen en triagisten, medewerkers in ziekenhuizen, kinderopvang en onderwijs. De online cursussen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met beoogde beroepsgroepen, brancheorganisaties, experts en kennisinstituten.

Meer weten?
Ga naar het online cursusaanbod voor meer informatie over de cursus.