Professionals

Er zijn recent veel wijzigingen geweest in de zorg voor jeugd, en er zijn nog belangrijke veranderingen op komst:

  • Decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten
  • Professionalisering van de Centra voor Jeugd en Gezin
  • De implementatie van het Actieplan Professionalisering Jeugdzorg
  • Passend Onderwijs
  • De Beroepscodes voor de Jeugdzorgwerker en de Sociaal Agogisch Werker
  • Bijbehorend tuchtrecht is beschikbaar
  • Toekomstige verplichte registratie van jeugdzorgwerkers
  • Richtlijnontwikkeltrajecten voor de jeugdzorg


Al deze ontwikkelingen hebben invloed op de inzet en werkwijze van professionals. Platform Jeugd informeert over de inzet van de BPSW op deze thema's, en verspreidt relevante informatie. Via de LinkedIn groep Platform Jeugd en via allerlei bestaande functiegroepen en Regionetwerken van de BPSW kunnen professionals op laagdrempelige wijze met anderen in contact komen om kennis en ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen. Ook wordt je door middel van oproepen op de site en in de speciale nieuwsbrief uitgenodigd om jezelf te laten horen en zien.