Themagroep ‘De professionele autonomie van de jeugdzorgwerker’

De themagroep 'professionele autonomie' wil de nadruk leggen op de professionele autonomie van de jeugdzorgwerker.

'Het risico is aanwezig dat de jeugdzorgwerker de komende jaren als marionet van beleidsmakers en instellingen wordt ingezet, terwijl de beroepscode en het tuchtrecht leidraad zijn voor de uitvoering van het vak. Gezien de mogelijk verplichte registratie en de daarbij behorende blootstelling aan het tuchtrecht dienen filosofische en ethische vraagstukken extra aandacht te krijgen.'

Tweemaal per jaar organiseert een aantal betrokkenen die dit thema na aan het hart ligt een bijeenkomst. Een keer in het voorjaar en een keer in het najaar. De groep wil het onderwerp Professionele Autonomie op de agenda (blijven) zetten, en zijn hierop ook te bevragen.

Nieuws over activiteiten van de themagroep Professionele Autonomie wordt binnen de vereniging via deze website, LinkedIn, Twitter en de BPSW-nieuwsbrief verspreid.

Professionele autonomie
Iedereen die in de Jeugdzorg werkt neemt voordurend beslissingen. Dit zijn soms eenvoudige beslissingen die sterk gebaseerd zijn op routine en ervaring, maar soms gaat het om ingewikkelde beslissingen waarbij belangen haaks op elkaar staan, de gevolgen niet altijd te voorspellen zijn en waarvan de impact voor de cliënt groot is. 

De ruimte waarin professionals beslissingen nemen heet de discretionaire ruimte. Op basis van bijvoorbeeld kennis, ervaring, methodische voorschriften en instellingsprotocollen kies je voor de ene aanpak of juist voor de andere. Een kenmerk van een professional, in tegenstelling tot iemand die een beroep uitoefent, is dat een professional zich in zijn werk en dus in de beslissingen die hij of zij neemt, een aanpak kiest op basis van een humanitaire kernwaarde. Die humanitaire kernwaarde hoeft niet voor iedereen gelijk te zijn, maar als hij ontbreekt als basis voor je handelen, kun je niet echt van professionaliteit spreken. Lees meer...