Wat doen we zoal?

Ik werk in de jeugdzorg en daar gebeurt een hoop. Wat doet een beroepsvereniging als de BPSW voor mij nu er in mijn sector zoveel verandert?" Hieronder staat wat de BPSW in 2013 op het gebied van de jeugdzorg heeft ondernomen. Deze activiteiten vallen onder twee noemers:

1. Professionalisering jeugdzorg;
2. Transitie jeugd.

Door zich voor deze onderwerpen in te zetten wil de BPSW de professionele kwaliteit van de jeugdzorgwerker stimuleren, borgen en bekend maken én beroepsinhoudelijke belangen behartigen en beschermen. Hieronder lichten we de activiteiten verder toe.