Beroepscode MW inzien

Om de identiteit en de kwaliteit van het beroep te behouden, is de Beroepscode voor de maatschappelijk werker onmisbaar. Want  de Code is de ruggengraat van het maatschappelijk werk. De Code beschrijft de collectieve beroepsnormen voor het beroepsmatig handelen van maatschappelijk werkers. Bij het maken van beroepsethische afwegingen biedt de Beroepscode een handvat en hij vormt ook de basis voor de toetsing van de professionaliteit van dit handelen.

Meerwaarde van het lidmaatschap is dat professionals door o.a. cliƫnten, opdrachtgevers en werkgevers aan te spreken zijn op hun beroepsmatig handelen. Hierdoor erkent en ontwikkelt de NVMW de kwaliteit van de leden. Want bij twijfel over de professionaliteit kan een klacht bij de NVMW worden ingediend.


Open publication
- Free publishing - More beroepscode